Məhsullar

İzolyasiya nüfuzediciləri və qatqıları

Beton qatqısı
Suvaq qatqısı
Şap (styajka) qatqısı
Kristalizə qatqısı
Kristalizə nüfuzedicisi

İsti, soyuq, yanğın, səs izolyasiyaları

EPS- Expanded Polystyren
XPS- Ekstrude Polystyren
Daş Yunu
Poleuretan köpük
Püskürtmə daş yunu
Akustik lövhə
Kauçuk süngər