Hidroizolyasiya – sudan və nəmdən izolyasiya

Membran ilə izolyasiya

Membran ilə izolyasiya yüksək texnalogiya ilə hazırlanmış hazır örtüklərdir. Bunlar – PVC membrane, ECB membrane və bitum (ruberoid-tol) membranlardır.

Sürmə və püskürtmə ilə izolyasiya

Sürmə və püskürtmə izolyasiyası yüksək nano texnalogiya ilə hazırlanmış kimyəvi materialların döşəmə və divarlara tətbiq etməklə su sızmalarının qarşısı alınır. Bunlar – sement , akrilik, bitum , poleuretan və poleureya tərkiblidir.

İzolyasiya nüfuzediciləri və qatqıları

İzolyasiya nüfuzediciləri və qatqıları nano texnalogiya ilə hazırlanmış məhsullardır. İzolyasiya nüfuzediciləri və qatqıları betona, suvağa və kafel – metlax yapışdırıcılarına qatılmaqla və ya nüfuz etməklə məhsulun tərkib hissəsinə çevrilir